ชาหล่อฮั้งก้วย

ส่วนผสม
ลูกหล่อฮั้งก้วย 2 ผล
ป้านจือเหลียน 30 กรัม
ป้านเซี่ย 10 กรัม

วิธีทํา
1. นําเครื่องยาจีนทั้งหมดล้างให้สะอาด ห่อด้วยผ้าขาวบาง
โดยลูกหล่อฮั้งก้วยให้ทุบให้แตกก่อนต้มไปพร้อมกับเครื่องยาจีน

2. ใส่หม้อต้มน้ำจนเดือด จากนั้นต้มต่อด้วยไฟอ่อนอีก ประมาณ 30 นาที