ชาเขียวอัลมอนด์

ส่วนผสม
ชาเขียว 4 กรัม
เมล็ดอัลมอนด์ 12 กรัม
น้ําผึ้ง 28 กรัม

วิธีทํา
1. ใส่เมล็ดอัลมอนด์ในหม้อ เติมน้ํา 300CC ต้มด้วยไฟแรงจนเดือด

2. เติมชาเขียว น้ําผึ้งและต้มต่ออีก 2 นาที

ข้อแนะนําการรับประทาน
: ดื่มขณะที่ยังอุ่น