แนะนำกระเพาะปลา

กระเพาะปลาหางมั้วเข้ม

กระเพาะปลาหางมั้วเข้ม (Hang Mua-Kem Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาหลอด นิยมต้มเป็นชามๆ สำหรับเสิร์ฟรับประทานเป็นครั้งๆเหมาะกับเมนูต้มน้ำแดง ค่อนข้างพองตัว ทนต่อการปรุงอาหารต้มกระเพาะปลาโดยใช้ไฟแรง สรรพคุณ : ตามตำราสมุนไพรจ… Read More »กระเพาะปลาหางมั้วเข้ม

กระเพาะปลาหางมั้วขาว

กระเพาะปลาหางมั้วขาว (Hang Mua-Kao Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาหลอด สำหรับต้มเป็นชามๆ สำหรับเสิร์ฟรับประทานเป็นครั้งๆ ***นิยมใช้สำหรับทำต้มจืดกระเพาะปลา** สรรพคุณ: ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระเพาะปลาเป็นอาหารที่ช่วยบำร… Read More »กระเพาะปลาหางมั้วขาว

กระเพาะปลาลิ้นมังกร / ทองก้อน

กระเพาะปลาลิ้นมังกร / กระเพาะปลาทองก้อน (Lin Mung Korn Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาผ่า ราคาย่อมเยา สามารถต้มทิ้งไว้ในหม้อต้มได้ ค่อนข้างคงต้ว ไม่เสียรูปทรงกระเพาะปลาหรือต้มเป็นชามๆ สำหรับเสิร์ฟรับประทานเป็นครั้งๆ สรรพคุณ… Read More »กระเพาะปลาลิ้นมังกร / ทองก้อน

กระเพาะปลาใบไม้

กระเพาะปลาใบไม้ (Bai Mai Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาผ่า ราคาย่อมเยา สามารถต้มทิ้งไว้ในหม้อต้มได้ ค่อนข้างคงต้ว ไม่เสียรูปทรงกระเพาะปลามากนัก สรรพคุณ: ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระเพาะปลาเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงเลือด บำรุง… Read More »กระเพาะปลาใบไม้

กระเพาะปลาเต็งลั้ง

กระเพาะปลาเต็งลั้ง (Teng Lung Fried Fish Maw) : ใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูยำ, ต้ม และผัดเต้งลั้งมีแบ่งเป็น 2 เกรดด้วยกันได้แก่ เกรดA และ เกรดB สรรพคุณ: ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระเพาะปลาเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงเลือด บำรุงเซลล์… Read More »กระเพาะปลาเต็งลั้ง

กระเพาะปลาตัวยำ

กระเพาะปลาตัวยำ (Tua Yum Fried Fish Maw) : เหมาะสำหรับเมนูยำโดยเฉพาะโดยนำตัวยำไปทอดเจียวให้กรอบ ก่อนนำไปยำในขั้นตอนต่อไป เมนูที่นิยมทำ ได้แก่ ยำสามกรอบ สรรพคุณ: ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระเพาะปลาเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงเ… Read More »กระเพาะปลาตัวยำ

กระเพาะปลาตั่วไค

กระเพาะปลาตั่วไคเบา (Tua Kai-Bao Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาผ่าใหญ่ นิยมใช้สำหรับต้มขายเป็นชาม หรือรับประทานเอง สรรพคุณ: ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระเพาะปลาเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงเลือด บำรุงเซลล์และเนื้อเยื่อ ทำให้ร่างก… Read More »กระเพาะปลาตั่วไค

กระเพาะปลาตงเต็งเบา

กระเพาะปลาตงเต็งเบา (Tong Teng-Bao Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาหลอด เกรดดี นิยมใช้สำหรับต้มรับประทานเองใช้ได้ทั้งสำหรับเมนูผัดและเมนูต้ม เหมาะสำหรับภัตตาคาร ห้องอาหารจีน โต๊ะจีน สรรพคุณ: ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระเพา… Read More »กระเพาะปลาตงเต็งเบา

กระเพาะปลาเหรียญเบา

กระเพาะปลาเหรียญ (Rian Fried Fish Maw) : กระเพาะปลารูปทรงเหรียญ มีลักษณะแข็งเนื้อแน่น สามารถต้มทิ้งไว้ในหม้อต้มได้ ค่อนข้างคงต้ว ไม่เสียรูปทรงกระเพาะปลา เมื่อต้มทิ้งไว้เป็นเวลานาน สรรพคุณ : ตามตำราสมุนไพรจีน กล่าวว่า กระ… Read More »กระเพาะปลาเหรียญเบา

กระเพาะปลาหางมั้วเล็ก

กระเพาะปลาหางมั้วเล็ก / กระเพาะปลาหางมั้วตัน เกรดA (Hang Mua-Lek Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาหลอดเล็ก คุณภาพดี เนื้อแน่น สำหรับต้มเป็นชามๆ เพื่อเสิร์ฟรับประทานเป็นครั้งๆ หรือสามารถต้มทิ้งไว้ในหม้อต้มได้ ค่อนข้างคงต้ว ไม่… Read More »กระเพาะปลาหางมั้วเล็ก