กระเพาะปลา

กระเพาะปลาหางมั้วเล็ก

กระเพาะปลาหางมั้วเล็ก / กระเพาะปลาหางมั้วตัน เกรดA (Hang Mua-Lek Fried Fish Maw) : กระเพาะปลาหลอดเล็ก คุณภาพดี เนื้อแน่น สำหรับต้มเป็นชามๆ เพื่อเสิร์ฟรับประทานเป็นครั้งๆ หรือสามารถต้มทิ้งไว้ในหม้อต้มได้ ค่อนข้างคงต้ว ไม่… Read More »กระเพาะปลาหางมั้วเล็ก

วิธีทำกระเพาะปลาน้ำแดง

วิธีการทำเมนูกระเพาะปลาน้ำแดง: จะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 2 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนแรก: การเตรียมกระเพาะปลา โดยการล้างเอาน้ำมันออก ซึ่งการนำไปล้างน้ำเปล่าเฉยๆอาจไม่สามารถชำระล้างน้ำมันบนตัวกระเพาะปลาออกไปได้ และเนื้อกระ… Read More »วิธีทำกระเพาะปลาน้ำแดง