การล้างกระเพาะปลา

วิธีทำกระเพาะปลาน้ำแดง

วิธีการทำเมนูกระเพาะปลาน้ำแดง: จะมีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 2 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนแรก: การเตรียมกระเพาะปลา โดยการล้างเอาน้ำมันออก ซึ่งการนำไปล้างน้ำเปล่าเฉยๆอาจไม่สามารถชำระล้างน้ำมันบนตัวกระเพาะปลาออกไปได้ และเนื้อกระ… Read More »วิธีทำกระเพาะปลาน้ำแดง